ငွေကြေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုနေရခြင်းထက် အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ် (Credit card) ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် စဉ်းစားနေပါသလား။ အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ် (Credit card) အသုံးပြုခြင်းသည် လွယ်ကူအဆင်ပြေသည့် ငွေပေးချေမှုပုံစံတစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း ပေးရသည့်ငွေကြေးနှင့် ထိုက်တန်စေရန် တာဝန်သိသိ အသုံးပြုတတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးကိုင်တွယ်ရန်မလိုအပ်ဘဲ အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ် (Credit card)များကို အသုံးပြု၍ အလွယ်တကူ ဈေးဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ်(Credit card)များကိုအသုံးပြုရာတွင် ငွေကြေးကိုင်တွယ်အသုံးပြုသကဲ့သို့ပင် ဂရုတစိုက်ရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။  

အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ် (Credit card) မသုံးမီ မိမိ၏ငွေကြေးသုံးစွဲမှုပုံစံကို သုံးသပ်ကြည့်ကာ မိမိ၏ငွေကြေးသုံးစွဲမှုအနေအထားနှင့် သင့်တော်မည့် ကတ်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။ ရွေးချယ်ပြီးပါကလည်း ၎င်း၏ အသုံးဝင်ပုံများ၊ ကြွေးမြီဆိုင်ရာရမှတ် (Credit Score) ရယူနိုင်ပုံများကို အချိန်ယူလေ့လာပါ။

line segement

မျှဝေမည်