ကြွေးမြီ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့် ကြွေးမြီဆိုင်ရာရမှတ်ကို မည်သို့မြှင့်တင်နိုင်မည်ဆိုသည်တို့ကို နားလည်သိရှိလာသည့်အလျောက် သင်၏ကြွေးမြီအစီရင်ခံစာကို နှစ်စဉ် အခမဲ့တောင်းခံကာ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများကို ပျိုးထောင်ပေးပါ။ မိမိ၏ရမှတ်များကို မှတ်သားထားပြီး၊ အမှားအယွင်းရှိမရှိကို ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ သုံးသပ်စစ်ဆေးပါ။

buying a home

မျှဝေမည်