ကြွေးမြီဆပ်နိုင်စွမ်းရည်ကို ခိုင်မာစွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည့် နည်းလမ်း ၁၀ ရပ်

      
 • ၁။ အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ် (Credit card) လျှောက်လွှာများကို သေချာမှန်ကန်စွာ ဖြည့်ပါ။
 •     
 • ၂။ အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ်(Credit card)ကို တာဝန်သိသိ သုံးစွဲပါ - သတ်မှတ်ထားသည့်ပမာဏထိ သုံးစွဲခြင်းမပြုသင့်သလို မိမိပေးဆပ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်၍လည်းမသုံးစွဲသင့်ပါ။
 •     
 • ၃။ မိမိနှင့်သင့်လျှော်မည့် အကြွေးဝယ်ကတ်(Credit card)အမျိုးအစားကို သေချာစွာရွေးချယ်ကာ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အသုံးဝင်ပုံများကို နားလည်သိရှိထားပါ။
 •     
 • ၄။ အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ်(Credit card)အတွက် ပုံမှန်ပေးဆောင်ရန်ငွေကို လစဉ် အပြည့်အဝပေးချေနိုင်ရန်ကြိုးစားပါ။ အနည်းဆုံး သတ်မှတ်ရက်မကျော်မီ အနိမ့်ဆုံးငွေပေးချေမှုကို ပြုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
 •     
 • ၅။ ငွေတောင်းခံလွှာများကို အချိန်မှန် ပေးချေပါ။
 •     
 • ၆။ ငွေပေးဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိပါက မြီရှင်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ အများအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် မိမိအတွက် ငွေပေးချေနိုင်မည့် အခြားပုံစံတစ်ခုကို ကူညီအဖြေရှာပေးကြသည်။  
 •     
 • ၇။ အိမ်လိပ်စာအပြောင်းအလဲရှိပါက မြီရှင်ထံသို့ မိမိ၏လိပ်စာသစ်ကို အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပါ။ သို့မှသာ ငွေတောင်းခံလွှာများပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) ငွေတောင်းခံလွှာရောက်ရှိမှုနောက်ကျခြင်းတို့မှ ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
 •     
 • ၈။ အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) ခိုးယူခံရခြင်းဖြစ်ပွားပါက ကတ်ထုတ်ပေးသူထံသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
 •     
 • ၉။ မိမိ၏ကြွေးမြီအစီရင်ခံစာများကို မကြာခဏစစ်ဆေးသင့်ပြီး အမှားအယွင်းရှိပါက ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
 •     
 • ၁၀။ တည်ငြိမ်မြဲမံသည် အလုပ်အကိုင်မှတ်တမ်းတစ်ခု ဖန်တီးပါ။  

buying a home

မျှဝေမည်