မပေးဆပ်ရသေးသည့် ကြွေးမြီများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုဆိုးလာလိမ့်မည်။ သတင်း ကောင်းမှာ အတိတ်ကာလကတည်းမှ တင်ရှိနေသော ကြွေးမြီဝန်ထုပ်အောက်မှ လွတ်မြောက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများစွာရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

buying a home

ချေးငွေများကို ပေါင်းစပ်ခြင်း
ပေးဆပ်ရမည့် ကြွေးမြီ အရပ်ရပ်ကို တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် လစဉ်အတိုးစုစုပေါင်းကို လျော့နည်းစေနိုင်သည့်အပြင် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရာတွင် ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး၊ ကြွေးမြီ မည်မျှကျန်ရှိသည်ကိုလည်း တွက်ချက်ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်စေသည်။ ကြွေးမြီများကို ပေါင်းစည်ရန် နည်းလမ်းအမြောက်အများရှိသည်။

ကြွေးမြီဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်
ကြွေးမြီနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာအခြေအနေရှိပါက သို့မဟုတ် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီ လိုအပ်ပါက ရှေ့နေ့တစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ 

မျှဝေမည်