သင်၏ ကြွေးမြီမှတ်တမ်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်၍မရနိုင်သော်လည်း  ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဘဝအတွက် အရေးပါသော အဖြစ်အပျက်များ ကြုံတွေ့ရသည့်အခါဖြစ်စေ၊ ဒေဝါလီခံရန်အတွက် လျောက်ထားသည့်အခါဖြစ်စေ သင်၏ ကြွေးမြီဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင် အချိန်ယူရန်နှင့် စည်းကမ်းတကျလိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။ ထို့အတွက် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ချမှတ်ကာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းသည် သင့်အတွက် အထောက်အကူပြုပေလိမ့်မည်။ သင့်အနေဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာများကို အချိန်မှန် လစဉ်ပေးဆပ်နိုင်ကြောင်းနှင့် အရစ်ကျပေးချေမှုအပေါ် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ပုံမှန်ပေးဆပ်ကြောင်း ပြသရန်လိုအပ်သည်။

buying a home

သင်၏ ငွေကြေးဆိုင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် စတင်လုပ်ဆောင်ရမည့် နည်းလမ်း ၂ သွယ်ကို ဖော်ပြထားသည်။

အခွင့်အာဏာရှိသော အသုံးပြုသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာခြင်း
အခွင့်အာဏာရှိသောသုံးစွဲသူတစ်ဦးအနေဖြင့် မိမိနာမည်ပေါက်အကြွေးဝယ်ကတ်ဖြင့် အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်၏ အကြွေးဝယ်ကတ်ငွေစာရင်းတစ်ခုကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ မူလအသုံးပြုသောကတ်ပိုင်ရှင်၏ ကတ်စာရင်းမှတ်တမ်းသည် သင်၏ ကြွေးမြီစာရင်းတွင် ပေါ်လာမည်ဖြစ်ရာ သင်၏ ကြွေးမြီဆိုင်ရာ ရလဒ်ကိုလည်း  တိုးမြင့်စေမည် ဖြစ်သည်။

ငွေပေးချေမှုများကို အချိန်မှန်ပြုလုပ်ခြင်း
လက်ရှိအကြွေးတစ်ခုကို ပေးဆပ်နေရချိန်တွင် ချေးငွေပေးဆပ်မှုများပျက်ကွက်ခြင်း၊ ကြွေးမြီကတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ဖြင့် ထပ်မံတိုးပွားအောင် မပြုလုပ်မိပါစေနှင့်။ သင့်အနေဖြင် ကြွေးမြီပေးဆပ်ရန်သတ်မှတ်ချိန်တွင် အနည်းဆုံးပမာဏပေးသွင်းရန် မသေချာပါက ကြွေးမြီရှင်ထံ ကြိုတင်ဆက်သွယ်ကာ မိမိ၏ အခြေအနေကို ရှင်းပြထားပါ။  ကြွေးမြီကို မည်သည့်အချိန်ကာလတွင် ပြန်လည် ပေးဆပ်နိုင်မည်ကို ခန့်မှန်းပြောကြားပါ။ ကြွေးမြီမပေးဆပ်ဘဲထားသည်ထက် ဤသို့ ကြွေးမြီရှင်ထံ ကြိုတင်ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားခြင်းဖြင့် သင်၏ တာဝန်ယူမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မှုတို့ကို ပြသနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သင့်သည် ကြွေးမြီများကို ပြန်လည်ပေးဆပ်လိမ့်မည်ဟုလည်း ကြွေးမြီရှင်များအနေဖြင့် ပိုမိုယုံကြည်လာနိုင်သည်။  

သင့်အနေဖြင့် မှန်ကန်သော လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည့်အခါ ခက်ခဲသော၊ ကြိုတင် မှန်းဆ၍မရနိုင်သော ငွေကြေးအခြေအနေများအတွက် အရေးပေါ်သုံးစွဲရန် စုဆောင်းငွေတစ်ရပ်ထားရှိပါ။ ၃ လမှ ၆ လ အသုံးစရိတ်ပမာဏရှိသော အရေးပေါ်သုံးစွဲရန် စုဆောင်းငွေတစ်ရပ်ထားရှိခြင်းသည် သင့်အတွက် မျှော်လင့်မထားဘဲဖြစ်ပေါ်လာသော ကုန်ကျစရိတ်အရပ်ရပ်ကို ဖြေရှင်းနိုင်စေလိမ့်မည်။ အရေးပေါ်သုံး စုဆောင်းငွေအကြောင်းကို ဆက်လက် လေ့လာပါ။

သင်၏ ပြန်လည်ပေးဆပ်ငွေများသည် ကြွေးမြီဆိုင်ရာရမှတ်များအပေါ် ကောင်းမွန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရန် သင်၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကြွေးမြီအချက်အလက် အစီရင်ခံအဖွဲ့အစည်းထံ အကြောင်းကြားထားပါ။

မျှဝေမည်