အကယ်၍ သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည် အခြားသူထံ မှားယွင်းစွာ ရောက်ရှိသွားပါက အလွန်ဆိုးဝါးသည့် အကျိုးဆက်များကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အွန်လိုင်း သတိပေးချက်များမှသည် သင်၏ ကြွေးမြီဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းအထိ သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်း များစွာရှိပါသည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကြိုတင်သတိပေးချက်များ နှင့်မလုံလောက်ဘဲ သင်ကိုယ်တိုင် အယောင်ဆောင်လိမ်လည် ခိုးယူခံနေရကြောင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ထိုသို့ဖြစ်လာပါက လျင်မြန်စွာကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားရန် အရေးကြီးပါသည်။ သက်ဆိုင်သည့် အေဂျင်စီများကို ဆက်သွယ်ပြီး လိုအပ်သည့် အစီရင်ခံစာ စာရွက်စာတမ်းများကို ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် သင်၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများ ထိခိုက်ခြင်းကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။

buying a home

ငွေကြေးလိမ်လည်ခံရခြင်းကို ဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် တိုင်ကြားပါ။
အယောင်ဆောင်လိမ်လည်ခိုးယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသတွင်း ရဲဌာနသို့ အစီရင်ခံတင်ပြပါ။ သင်နေထိုင်သည့်နေရာမဟုတ်ဘဲ အခြားတစ်နေရာတွင် ခိုးယူခံရခြင်းဖြစ်ပွားပါက ၎င်းနေရာတွင်ရှိသည့် ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ အစီရင်ခံတင်ပြပါ။ ရဲဌာနအနေဖြင့် အယောင်ဆောင်လိမ်လည်ခိုးယူခံရခြင်းအစီရင်ခံစာကို ပြုလုပ်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် မိတ္တူတစ်စောင်ကို တောင်းယူနိုင်ပါသည်။

ကြွေးမြီအစီရင်ခံသည့် ကုမ္ပဏီများကို ဆက်သွယ်ပါ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားသည့် Myanmar Credit Bureau ၏ ငွေကြေးလိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းရေးဌာနသို့ ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။ အယောင်ဆောင်လိမ်လည်ခိုးယူ ခံရကြောင်းအသိပေးပါ။ ထို့နောက် သင့်အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာဖိုင်ထဲတွင် ငွေကြေးလိမ်လည်ခံရခြင်း အသိပေးချက်ကို ထည့်သွင်းပေးထားရန် တောင်းဆိုပါ။ သင်၏ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ အကြွေးဝယ်ခွင့်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များယူ၍မရအောင် အကြွေးပေးသူများကို တင်းကြပ်သည့်လုံခြုံရေးထားပေးရန် တောင်းဆိုပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ခိုးယူသူများအနေဖြင့် သင့်နာမည်ဖြင့် အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ်အသစ်များပြုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ငွေကြေးလိမ်လည်ခံရခြင်းအစီရင်ခံစာကို တင်ပြပါ။

ငွေကြေးလိမ်လည်ခံရခြင်း ပြန်လည်ရယူရေးအစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲပါ။

မျှဝေမည်