အိမ်တစ်လုံးဝယ်ယူခြင်းမှာ သင့်အတွက် အကြီးမားဆုံးသောဝယ်ယူမှု ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ အိမ်ရှာဖွေမှုမပြုမီ အိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိ၏ ငွေကြေးအခြေအနေကို မည်သို့သက်ရောက်မှုများရှိမည်ကို သိရှိနားလည်ထားရန် အရေးကြီးသည်။

buying a home

အိမ်ဝယ်ယူခြင်းက လူအများစုအတွက် ကောင်းမွန်မှန်ကန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အိမ်မဝယ်ယူမီ အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

        
  • လက်ငင်းပေးချေငွေ။ – လက်ငင်းပေးချေငွေမှာ အိမ်ဝယ်ယူသောအခါ ကနဦးပေးရသည့် ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ကာ၊ ပေးချေရန်ကျန်သောငွေကို အိမ်ဝယ်ယူချေးငွေစနစ်အရ အရစ်ကျပေးချေရန်ဖြစ်သည်။ ဤကနဦးလက်ငင်းပေးချေသည့် ပမာဏသည် အနည်းဆုံး အိမ်တန်ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သင့်သည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါအနည်းဆုံးကနဦးပေးငွေပမာဏမှာ အိမ်ဝယ်သူနှင့် အိမ်အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
  •     
  • အိမ်ဝယ်ယူသည့်ချေးငွေအတွက်ပြန်လည်ပေးဆပ်ငွေ။ – အိမ်ဝယ်ယူသည့်ချေးငွေအတွက် လစဉ်ပြန်လည်ပေးဆပ်ငွေများနှင့် လစဉ်ငွေပေးချေမှုပမာဏတို့သည် တူညီနိုင်သော်လည်း အိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းအားဖြင့် သင်သည် အခွန်အခများ၊ အိမ်ပြင်ဆင်စရိတ်များ၊ အိမ်ရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့်ပေးရန်တာဝန်ရှိသော အခြားအဖိုးအခများကို ပေးချေရန် တာဝန်ရှိသည်။
  •       
  • အိမ်တစ်လုံးငှားရမ်းခြင်း။ – မိမိ၏အိမ်ကိုအငှားချထားရန် စဉ်းစားပါက လပေါင်းမည်မျှ ငှားရမ်းမည်ဆိုသည်ကို စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အိမ်အငှားစာချုပ်မှာ ၆ လမှ ၁ နှစ်အကျုံးဝင်သည်။ သို့ရာတွင် စပေါ်ငွေမယူဘဲ လစဉ် လခပေးစနစ်ဖြင့်လည်း ငှားရမ်းထားနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ ငှားရမ်းပါက ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများ ရှိသည်။ မိမိ၏အိမ်ကို ပြန်လိုချင်ပါက ချက်ချင်းရနိုင်သော်လည်း စပေါ်ငွေ ရရှိမည်မဟုတ်ပေ။
  •     
  • အိမ်ငှားနေထိုင်ခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်း။ – အိမ်ငှားနေထိုင်မည်လား သို့မဟုတ် အိမ်ဝယ်ယူမည်လားဆိုသည်မှာ မိမိ၏လိုအပ်ချက်နှင့် မိမိတတ်နိုင်သည့်ငွေပမာဏတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။ အိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်ပါက အိမ်ငှားသည် အိမ်တွင်နေထိုင်နိုင်ကာ နေထိုင်ခကို ပုံမှန်ပေးအပ်ရန်သဘောတူညီထားသည့် အိမ်ငှားစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်လိုအပ်သည်။ သို့ရာတွင် အိမ်ရှင်ဘက်ကမူ အသုံးအဆောင်များ၊ ပြင်ဆင်စရာများနှင့် အခြားရေဖိုးမီးဖိုးများအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ မိမိတွင် အပိုငွေရှိထားသဖြင့် အိမ်ခြံမြေတစ်ခုခုဝယ်ယူကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါက အိမ်တစ်လုံးဝယ်ယူခြင်းက မှန်ကန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။

မျှဝေမည်

Featured