မိမိ၏ကျွမ်းကျင်မှု၊ အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် အလုပ်ရရှိရေးမှာ အလွန်အရေးကြီးသည်။ အလုပ်ရှာသည့် အခါ၌ မည်သည့်အသက်မွေးမှုအလုပ်ကို ရွေးချယ်လိုသည်နှင့် ယင်းအလုပ်အကိုင်တိုးတက်မှုအတွက် မိမိ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းများကို အဆင့်မြှင့်နိုင်မည့်အခွင့်အရေးရှိ/မရှိဟူသော အချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ တက်လမ်းကောင်းရှိပြီး မိမိ၏အလုပ်နှင့်ဘဝမျှခြေကိုထိန်းထားနိုင်မည့် မိမိနှစ်သက်သည့်အလုပ်ကို ရရှိနိုင်ရေးအတွက်  ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပြီး ရရှိလာသော အခွင့်အရေးများကို မည်သည့် အချိန်တွင်၊ မည်သို့ ဖမ်းဆုပ်ရမည်တို့ကို သိရှိထားရန်လည်း လိုအပ်သည်။

buying a home

သင်လုပ်ချင်သည့် အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်၏ အလုပ်ခန့်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ မည်သည်ကို မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါသနည်း။
ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတိုင်းတွင် အလုပ်လျှောက်ထားမှုကို စီမံခန့်ခွဲသည့် ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများ ရှိကြသည်။ အလုပ် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ရှုပ်ထွေးမှုသည် မိမိလျှောက်ထားသည့် ရာထူးအဆင့်အပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ရာထူးငယ်များခန့်ထားရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ထောက်ခံစာကိုကြည့်ရုံဖြင့် ခန့်ထားကောင်း ခန့်ထားမည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကုမ္ပဏီသို့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို ပို့ပေးရုံ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် ပို့ရုံမျှဖြင့် အလုပ်ခန့်ခြင်းမျိုးရှိနိုင်သည်။ ရာထူးကြီးပိုင်းများအတွက်မူ သင့်အနေဖြင့် ရေးဖြေ ဖြေဆိုရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။ ထို့နောက် လူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကို တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် အကြိမ်များစွာ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။

သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် မည်သည့် အတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို တန်ဖိုးထားသနည်း။  
အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံတို့မှာ အလုပ်အကိုင်နှင့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တို့၏ သဘောသဘာဝအပေါ်မူတည်ကာ ကွဲပြားသည်။ သို့သော် အချို့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံတို့သည် အလုပ်အကိုင်တစ်မျိုးထက်မကအတွက် အသုံးဝင်နေခြင်းမျိုးလည်းရှိနိုင်သည် (ဥပမာ - အိုင်တီကျွမ်းကျင်မှု၊ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု)။  မိမိလျှောက်ထားသည့် အလုပ်အတွက် အသုံးဝင်မှုရှိနိုင်မည့် အတွေ့အကြုံအားလုံးကို ဖော်ပြရန် အရေးကြီးသည်။ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများမှာ အမြဲအသုံးဝင်ကာ အလုပ်လျှောက်ထားသူများအကြားတွင် သင့်ကို ခေါင်းတစ်လုံးသာစေမည်ဖြစ်သည်။

သင်သည် မည်သည့် အလုပ်နှင့်ဘဝမျှခြေကို ရှာဖွေနေသနည်း။  
အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် သင့်ဘဝ၏ ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ အလုပ်ရှာသည့်အခါ အလုပ်ချိန်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ မိမိအတွက် အကောင်းဆုံး အလုပ်နှင့်ဘဝမျှခြေရှိနိုင်ရေးအတွက် မည်သည့်အလုပ်ချိန်မျိုးသည် အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်မည်ကို သိရန်လိုသည်။ နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ အလုပ်ချိန်၊ အချိန်ပိုအများအပြားနှင့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေလုပ်ရသည့်အလုပ်၊ အလုပ်ချိန် ပုံသေသတ်မှတ်မထားသည့်အလုပ် သို့မဟုတ် အိမ်မှပင်လုပ်ရသည့်အလုပ်  စသည်ဖြင့် ခွဲခြားသိရှိထားရန် လိုသည်။

နေရပ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ခရီးသွားရခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိမိအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့်အလုပ်ကို မိမိနေထိုင်ရာနေရာတွင် ရှာမတွေ့နိုင်သည့်အဖြစ်မျိုးလည်း ရှိတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိမိ၏အလုပ်အရ နေရပ်ပြောင်းရွှေ့ရခြင်း၊ ခရီးအလွန်သွားရခြင်းများလည်း ရှိတတ်သည်။ နေရပ်ပြောင်းရမည်ဆိုပါက နေရာသစ်၏ နေထိုင်မှုစရိတ်၊ ထိုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတွက် ခံစားခွင့်နှင့် ဆုကြေးများ ပေး/မပေး၊ ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံး သို့မဟုတ် တချို့တစ်ဝက်ကို အလုပ်ရှင်က ပေး/မပေးဆိုသည့် အချက်တို့ကို သင်သိထားရန်လိုအပ်သည်။ ထိုစရိတ်များကို မိမိမှ ကုန်ကျခံရမည်ဆိုလျှင် တတ်နိုင်ပါမည်လား။ မိမိအနေဖြင့် နေရပ်ပြောင်းရခြင်း သို့မဟုတ် ခရီးမကြာခဏသွားရခြင်းတို့ကို မလုပ်နိုင်စေသည့် မိသားစု သို့မဟုတ် လူမှုရေးတာဝန်များ ရှိနေပါသလား။ အလုပ်မလျှောက်ထားမီ ထိုအလုပ်အတွက် ပြုလုပ်ရမည့်အရာများကို နားလည်ထားရန်လိုသည်။ ယင်းမှာ ကောင်းစွာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။

သင်သည် အလုပ်အကိုင်သစ်မှ လစာအပြင် မည်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံများ လိုချင်ပါသနည်း။
အချို့ကုမ္ပဏီများမှာ မိမိဝန်ထမ်းများ၏ တိုးတက်မှုအလားအလာများ တည်ဆောက်ပေးရန် အလွန်စိတ်ဝင်စားကြပြီး၊ အချို့မှာမူ အလုပ်ကိုပြီးမြောက်အောင် လုပ်နေသရွေ့ ဝန်ထမ်းများ၏သင်ယူနိုင်မှုကို စိတ်ဝင်စားလေ့ မရှိချေ။ သို့ရာတွင်လည်း မိမိကလိုလားမှုရှိပါက အလုပ်တစ်ခုတွင် မိမိလေ့လာရရှိသည့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အတွေ့အကြုံအားလုံးသည် နောက်အလုပ်အတွက် အထောက်အကူပြုမည် ဖြစ်သည်။ လေ့လာသင်ယူမှုနှင့် တိုးတက်မှုကို ဦးစားပေးသော ကုမ္ပဏီများသည် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများ၊ ညီလာခံများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပေးသည့်အပြင် လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပတွင် သင့်အနေဖြင့် လေ့လာသင်ယူမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်လည်း ခွင့်ပြုတတ်သည်။

ကျောင်းသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအကြံပြုချက်များ
ကုမ္ပဏီများ၊ လူ့သားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများက ဦးစီးကျင်းပသော အလုပ်အကိုင်ပြပွဲများ ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်အချို့ကလည်း မိမိတို့ ကျောင်းသားများ အလုပ်အကိုင်ရရှိစေနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်ပြပွဲများ၊ ဖိုရမ်များ ကျင်းပပေးကြသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် ကျောင်းပြီးကာစ သို့မဟုတ် မကြာမီ ကျောင်းပြီးတော့မည့် ကျောင်းသားများကို ရာထူးငယ်များတွင် စတင်၍ အလုပ်ခန့်ထားကြကာ တဖြည်းဖြည်းတွင်မှ ရာထူးတိုးပေးတတ်သည်။ ဂျာနယ်များ၊ သတင်းစာများပါ အလုပ်ခေါ်စာများကိုလည်း စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ရာထူးငယ်အလုပ်များအတွက် တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားဖြင့်လည်း အလုပ်ရှာဖွေနိုင်သည်။  

သင့်အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေးကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများလည်း ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ အလုပ်ရှင်နှင့် ဝန်ထမ်းအကြား အောင်သွယ်ချိတ်ဆက်ပေးသူများ ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှာရန်အတွက် သင့်တွင် ကွန်ယက်ကြီးကြီးမားမား မရှိပါက အဆိုပါနည်းလမ်းက ထိရောက်မှုရှိသည်။ အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများက သင်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို အလုပ်ခန့်ခေါ်သည့်ကုမ္ပဏီများထံ ပေးပို့ပြီး၊ လူတွေ့စစ်ဆေးရန် ရွေးချယ်ခံရပါကသင့်ကို အကြောင်းကြားပေးကာ သင့်ထံမှ အခကြေးငွေကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် သင့်အတွက် အလုပ်ရှုပ်သက်သာစေမည်မှာ သေချာပါသည်။

အင်တာနက်ကျေးဇူးကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို ရှာဖွေကာ ကလစ်နှိပ်ရုံမျှနှင့် မိမိနှင့်သင့်တော်သည့် အလုပ်များကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်များကို တွေ့မြင်နိုင်ပြီး စိတ်ကူးထားသည်ထက် ပိုကောင်းသည့် အလုပ်ကိုပင် ရှာတွေ့ကောင်း ရှာတွေ့မည်ဖြစ်သည်။

မျှဝေမည်

Featured

အလုပ်ရှာရန် ပြင်ဆင်ခြင်း
ဘဝထဲမှ အဖြစ်အပျက်များ

အလုပ်ရှာရန် ပြင်ဆင်ခြင်း

အထက်တွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ပင် အင်တာနက်နှင့် အိုင်တီနည်းပညာများမှာ နိစ္စဓူဝဘဝ၏ ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လာကာ…

အိမ်မှနေ၍ အလုပ်လုပ်ခြင်း
ဘဝထဲမှ အဖြစ်အပျက်များ

အိမ်မှနေ၍ အလုပ်လုပ်ခြင်း

ပုံသေအလုပ်ချိန်ကို မနှစ်သက်လျှင် အိမ်မှနေ၍လုပ်နိုင်မည့် အလုပ်ကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ အိုင်တီနည်းပညာများကြောင့် လူများမှာ…