အသက်ကြီးလာသည့်အချိန်၌ အပူပင် အကြောင့်အကျမရှိ နေထိုင်လိုပါက သင် အလုပ်မှ အငြိမ်းစားယူမည့်အချိန်အတွက် ငွေစုသင့်သည်။ ကမ္ဘာဘဏ်၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာအရ မြန်မာအမျိုးသားတို့၏ မျှော်မှန်းသက်တမ်းမှာ အသက် ၆၄.၆ နှစ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာအမျိုးသမီးတို့မှာမူ အသက် ၆၈.၅ နှစ် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အစဉ်အလာအားဖြင့် မြန်မာမိသားစုများမှာ သားစဉ်မြေးဆက်အတူ နေထိုင်လေ့ရှိကာ အငြိမ်းစား ဘဝကို မိသားစုက တာဝန်ယူလေ့ရှိသည်။ သို့သော် သင့်ကိုယ်ပိုင် စုဆောင်းငွေ အလုံအလောက် ရှိနေလျှင် ပိုကောင်းသည်။

buying a home

မိမိလုပ်မည့် အလုပ်ဌာနကို ရွေးချယ်သည့်အခါ အငြိမ်းစားအစီအစဉ်ပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ ဟူသော အချက်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အစိုးရဌာနများတွင် အလုပ်လုပ်ပါက အငြိမ်းစားယူခြင်းဆိုင်ရာ ခံစားခွင့်များပေးသော်လည်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီအများစုမှာမူ ယင်းအခွင့်အရေးများ ပေးလေ့ မရှိချေ။ သို့သော် ကုလသမဂ္ဂကဲ့သို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပ်လုပ်ပါက အငြိမ်းစားခံစားခွင့်များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အစိုးရဌာနတွင် သင် အလုပ်လုပ်ပါက အသက် ၆၀ ပြည့်လျှင် အငြိမ်းစားယူရမည် ဖြစ်သည်။ အငြိမ်းစားယူမှု ခံစားခွင့်မှာ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများအတွက်သာ အကျုံးဝင်သည်။ အသက် ၆၀ ထက်စော၍ အငြိမ်းစားယူလိုပါက အခြားနည်းလမ်းများ ရှိသည်။ 

      
 • အသက် ၆၀ ပြည့် ပင်စင်။ သင် အသက် ၆၀ ပြည့်ပါက သင့်ဌာနက သင့်ကို ပင်စင် ပေးသည်။
 •     
 • လုပ်သက် နှစ် ၃၀ ပင်စင်။ အလုပ်တွင် လုပ်သက် နှစ် ၃၀ ပြည့်ပြီး အလုပ်ဆက်မလုပ်လိုပါက ပင်စင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
 •     
 • လုပ်သက် ၂၅ နှစ် ပင်စင်။ အလုပ်တွင် လုပ်သက် ၂၅ နှစ် ပြည့်ပြီး၊ အသက် ၅၀ ပြည့်ကာ အလုပ်ဆက်မလုပ်လိုပါက ပင်စင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
 •     
 • လုပ်သက် နှစ် ၂၀ ပင်စင်။ အလုပ်တွင် လုပ်သက် နှစ် ၂၀ နှစ် ပြည့်ပြီး၊ အသက် ၅၅ ပြည့်ကာ အလုပ် ဆက်မလုပ်လိုပါက ပင်စင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

    ဆေးပင်စင်။ ဌာနတွင် အနည်းဆုံး လုပ်သက် ၁၀ နှစ်ကျော်ပါက ဆေးပင်စင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်ရန် ကျန်းမာရေးမကောင်းပါက ဆေးပင်စင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဆေးပင်စင် လျှောက်ထားခွင့်ပြုထားသည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာအမျိုးအစားများရှိသည်။ သင်သည် ကျန်းမာရေး မကောင်းကြောင်း ဆေးမှတ်တမ်းများ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကာ ဆေးဘုတ်အဖွဲ့က စစ်ဆေးခြင်း၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများဆောင်ရွက်ပြီး ဆေးပင်စင် ပေးသင့်/မသင့် ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်သည်။

အလုပ်မှ အနားယူခြင်းဆိုင်ရာ ခံစားခွင့်များမှာ ထောက်ပံ့ကြေးနှင့် ပင်စင်တို့ ဖြစ်သည်။ 

      
 •     ထောက်ပံ့ကြေး။ ။ ဌာနတွင် ကာလကြာရှည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုအတွက် တစ်လုံးတည်းပေးသည့် ထောက်ပံ့ကြေးဖြစ်သည်။ တွက်ချက်သည့် နည်းမှာ ၅၀% (လုပ်သက် × လက်ရှိလစာ) ဖြစ်သည်။
 •     
 • ပင်စင်လစာ။ ။ ပင်စင်ဆိုသည်မှာ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအတွက် လစဉ်ပေးငွေ ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဝ.၁၅% (လုပ်သက် × လက်ရှိလစာ) နည်းဖြင့် တွက်ချက်သည်။ ယင်း ပင်စင်ကို ဝန်ထမ်း သက်ရှိ ထင်ရှား ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ခံစားခွင့်ရှိသလို ယင်းဝန်ထမ်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်တွင်လည်း ဝန်ထမ်း၏ အိမ်ထောင်ဖက်ကလျော့နည်းပမာဏတစ်ခုဖြင့် ပင်စင်လစာ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများမှာမူ ပုံမှန်အားဖြင့် အငြိမ်းစားယူမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ မရှိကြချေ။ အလုပ်မှ အနားယူရမည့် အသက်လည်း သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ကုမ္ပဏီအချို့သည် အငြိမ်းစားဆိုင်ရာ မူဝါဒရေးဆွဲရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိသော်လည်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းကား မရှိသေးချေ။ အချို့ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများသည် အလုပ်သမားများအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးစုဆောင်းမှုနည်းလမ်း ကျင့်သုံးမှုများ ရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် လစာ၏ ၁၀%ကို အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့က အသီးသီးထည့်ဝင် စုဆောင်းပြီး သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များအရ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအကြာတွင် အလုပ်သမားက ယင်းထောက်ပံ့ကြေးကို ထုတ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

သင့်တွင် ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိပါက အငြိမ်းစားယူချိန်အတွက် ငွေစတင်စုဆောင်းထားသင့်သည်။ ဘဏ်တွေ ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်စုဆောင်းပါက သင်၏ စုငွေအပေါ် တစ်နှစ်လျှင် အတိုး ၈% ရရှိမည်။ လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း စုငွေကိုသုံးစွဲရန် မလိုဟုသေချာပါက မိမိစုငွေကို အတိုးနှုန်း ပိုမိုရရှိမည့် စာရင်းသေအပ်ငွေအဖြစ် ထားရှိနိုင်သည်။

ငွေကြေးဈေးကွက်များ မဖွံ့ဖြိုးသေးသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများသည် နည်းပါးသေးသည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းထက် ကျော်လွန်၍ ဈေးတက်မည်ဟု မျှော်လင့်လျက် လူများက ရွှေ နှင့် ငွေမာများကို ဝယ်ယူကြသည်။ ငှားရမ်းခမှ ဝင်ငွေရရန် သို့မဟုတ် ဈေးတက်ပါက အမြတ်ရရန်အတွက် ကားများ၊ အိမ်ခြံမြေများ၌လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။ မိသားစုလုပ်ငန်း၊ မိတ်ဆွေများ၏ လုပ်ငန်းအတွက် ငွေချေးခြင်း၊ အစုစပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းများကိုလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းလမ်းများအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်သည်။

လူနေမှုစရိတ်များ ကြီးမြင့်လာသည့်အတွက် အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်တွင်လည်း အချို့မှာ အလုပ်လုပ်လိုကြသည်။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အချို့ကဏ္ဍများတွင် အတွေ့အကြုံရှိပါက ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများက အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် သင့်ကို အလုပ်ကမ်းလှမ်းကြသည်။ အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် နှစ်အရေအတွက်ကို ကုမ္ပဏီအချို့က ကန့်သတ်ထားပြီး အချို့ကမူ ကန့်သတ်ထားခြင်း မထားရှိချေ။

မြန်မာသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ခရီးသွားလာရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အထူးလျှော့ဈေးဖြင့်ပေးသော ခံစားခွင့်များ မရှိပါ။

မျှဝေမည်

Featured