ဘာအတွက် သင်စုဆောင်းနေပါသနည်း။ နွေရာသီ အားလပ်ရက် အတွက်လား၊ ကလေးများအတွက် ပညာရေးကုန်ကျစရိတ်လား၊ အငြိမ်းစားယူသည့်အချိန်အတွက် ရေရှည်ရည်မှန်းချက်မျိုးလား။ သင့်အနေဖြင့် ငွေကြေးစုဆောင်းမည့်နည်းလမ်း မရွေးချယ်မီ ရှေးဦးစွာ သင်၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များချမှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပထမအဆင့်မှာ ရှင်းလင်းတိကျသည့် စုဆောင်းရန် ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ချမှတ်ထားခြင်းဖြင့် ပန်းတိုင်ရောက်ရှိရန် လစဉ် သို့မဟုတ် နှစ်စဉ် သီးခြားစုဆောင်းသွားဖို့ရာ တွန်းအားဖြစ်စေပါသည်။ မည်သို့သော ရည်မှန်းချက်မျိုးအတွက်မဆို  အနည်းငယ်သောငွေပမာဏဖြင့် စတင်စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။

buying a home

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ရပ်အတွက် စုဆောင်းခြင်းကိုတွက်ချက်၍ ရည်မှန်းချက်အတွက် စုဆောင်းခြင်းကို စတင်လိုက်ပါ။

ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်ကို ချမှတ်ပြီးသည်နှင့် စတင်စုဆောင်းရန် အချိန်ရောက်ပြီ ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်စွာ စုဆောင်းသည့်နည်းလမ်း ရွေးချယ်ရန် အချက်အနည်းငယ်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ဥပမာ - ငွေပမာဏ မည်မျှ စုဆောင်းရန် မျှော်လင့်ထားသနည်း၊ စုဆောင်းငွေကို မည်သို့ ပြန်လည်ရယူမည်နည်း၊ မည်သည့် အချိန်တွင် ပြန်လည်ထုတ်ယူမည် ဆိုသည်တို့ ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ရန် ရှုပ်ထွေးသော နည်းလမ်းများကို အကဲဖြတ်ရန် သင့်အနေဖြင့် စိုးရိမ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ငွေစုဆောင်းခြင်း နည်းလမ်းတစ်ခုစီကို သိရှိထားပါက စတင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။

စုငွေ စာရင်းများ
ရွေးချယ်ရန် စုငွေစာရင်း အမျိုးအမည် များစွာရှိပါသည်။ အမျိုးမျိုးသော ရည်မှန်းချက်များအတွက် စီမံရန် စုငွေစာရင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုမိုထားရှိနိုင်ပါသည်။ အများစုမှာ စုငွေများကို စာရင်းတစ်ခုတည်းတွင်သာ ကန့်သတ်မထားကြဘဲ ထုတ်ယူအသုံးပြုမည့်အချိန်၊ မည်သည်အတွက်အသုံးပြုမည် အစရှိသော အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးအပေါ် မူတည်၍ ငွေစာရင်းအမျိုးမျိုး ထားရှိကြပါသည်။ လိုအပ်ချက်အလိုက် ကွဲပြားသော စုငွေစာရင်းများအနက် တချို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။

        
  • ရိုးရိုး ငွေစုဘဏ်စာရင်းများ သည် အတိုးငွေ အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထုတ်ယူရန်အတွက် ကန့်သတ်ချက် အနည်းငယ်သာရှိပြီး၊ အများအားဖြင့် အနည်းဆုံး လက်ကျန်ငွေပမာဏ မည်မျှကျန်ရှိရမည်ကိုလည်း ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။

အကယ်၍ သင်၏ ငွေကြေးများကို လေး၊ ငါးလမှ နှစ်နှင့်ချီကာ ကာလရှည်ကြာ အပ်နှံထားမည်ဆိုပါက အပ်နှံငွေလက်မှတ်ထုတ်ယူကာ စုဆောင်းထားရန် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဘဏ်များနှင့်ယှဉ်လျှင် စုငွေအပေါ် အတိုးနှုန်း အမြင့်ဆုံးပေးနိုင်သည့် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

အငြိမ်းစားပင်စင် စုငွေစာရင်းများ

မျှဝေမည်