မူရင်းစာမျက်နှ
ငွေစာရင်းရေးဆွဲခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံသား အနည်းစုမှာ ငွေစာရင်းရေးဆွဲ၍ စီမံသုံးစွဲတတ်ကြသော်လည်း အများစုမှာ စိတ်မှန်းဖြင့်သာ တွက်ချက်သုံးစွဲကြသည်။…

ဘဝတစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ဖြစ်ရပ်များ

ဘဝ၏ဖြတ်သန်းမှုတိုင်းတွင် ထူးခြားသည့် စိန်ခေါ်မှုများရှိပြီး ငွေကြေးစိန်ခေါ်မှုများမှာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။…