ကြွေးမြီ

ကြွေးမြီ

မျှဝေမည်

ကြွေးမြီအခြေခံအချက်များ

ကြွေးမြီကို ဖြေရှင်းသည့်အခါ ကြွေးမြီအမျိုးအစားများစွာရှိပြီး ၎င်းတို့တွင် တူညီသော အကျိုးရလဒ် အမြဲမရှိကြသည်ကို…

ကြွေးမြီဝန်ထုပ်ကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း

ပေးဆပ်ရန်ရှိသောချေးငွေ စုစုပေါင်းသည် သာမန်အားဖြင့်ဆိုလျှင် ကြွေးမြီဝန်ထုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဝန်ထုပ်သည်…