ကြွေးမြီ

ကြွေးမြီ

မျှဝေမည်

သင်ယူလေ့လာရန်

ကြွေးမြီဝန်ထုပ်ကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း

ပေးဆပ်ရန်ရှိသောချေးငွေ စုစုပေါင်းသည် သာမန်အားဖြင့်ဆိုလျှင် ကြွေးမြီဝန်ထုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဝန်ထုပ်သည်…