မမျှော်လင့်သည့်ဖြစ်ရပ်များကို ကိုင်တွယ်ခြင်း

မမျှော်လင့်သည့်ဖြစ်ရပ်များကို ကိုင်တွယ်ခြင်း

မျှဝေမည်

မျှဝေမည်

Featured

ငွေစာရင်းရေးဆွဲခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံသား အနည်းစုမှာ ငွေစာရင်းရေးဆွဲ၍ စီမံသုံးစွဲတတ်ကြသော်လည်း အများစုမှာ စိတ်မှန်းဖြင့်သာ တွက်ချက်သုံးစွဲကြသည်။…