ကားဝယ်ယူမှုချေးငွေအပေါ်အတိုး

ကားဝယ်ယူမှုချေးငွေအပေါ် အတိုးမည်မျှပေးနေရသည် သင်သိပါသလား။ ပြန်ဆပ်ငွေ တိုးပေးသွားခြင်းအားဖြင့် အတိုးမည်မျှ လျော့သွားသည်ကို sliderဖြင့် တဆင့်ခြင်း ကြည့်ရှုသွားပါ။


Select your currency*

$

%


အဖြေများ

ချေးငွေအတွက် သင်သည်အတိုးစုစုပေါင် %RESULT_INTEREST% ပေးနေရ၏။ သင်၏ ပြန်ဆပ်ငွေသည် တစ်လလျှင် %RESULT_PAYMENT% ခန့်ဖြစ်မည်။

 

အောက်ပါ Slider ကိုအသုံးပြု၍ လစဉ်ပြန်ဆပ်ငွေပေါ်မူတည်ပြီး စုစုပေါင်းအတိုး မည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။

                                                                      ပေးချေခြင်း %PAYMENT%

                                                                           အတိုး %INTEREST%

(Sliderကို ရွေ့ကာ ပေးချေမှုပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် စုစုပေါင်းအတိုးပမာဏကိုလည်း ပြောင်းလဲ တွက်ချက်ပေးပါလိမ့်မည်။

မျှဝေမည်