ကျွန်ုပ်တွင် အကြွေးများလွန်းနေပါသလား

ကျွန်ုပ် တွင် အကြွေးများလွန်းနေပါသလား

အကြွေးမည်မျှကို များလွန်းသည်ဟုခေါ်ဆို မည်နည်း။ တစ်နိုင်ငံလုံး ပျမ်းမျှအတိုင်းအတာနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သင်၏ အကြွေးသည် များသောအဆင့်တွင်ရှိပါသလား။ ဝင်ငွေပမာဏ မည်မျှသည် အကြွေးဆပ်နေရပါသနည်း။


အခွန်ဆောင်ပြီး ပျမ်းမျှလစဉ်ဝင်ငွေ

$

လစဉ် အိမ်ဝယ်သည့်ချေးငွေ

$

လစဉ် အခြားအထွေထွေကုန်ကျစရိတ် (ဥပမာ - အကြွေးဝယ်ကတ်၏ လက်ကျန်ပေးချေရန်ငွေ၊ ချေးငွေများ)

$

လစဉ်ပေးချေရသည့် အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်အကြွေး ရာခိုင်နှုန်း

%


အဖြေများ

လစဉ် အိမ်ဝယ်သည့်ချေးငွေ၊ အခွန်အရပ်ရပ်နှင့် အာမခံကြေးများသည် လစဉ်ဝင်ငွေ၏ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုသင့်ပေ။

အထွေထွေ ကုန်ကျစရိတ်အကြွေးသည် လစဉ်ဝင်ငွေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုသင့်ပေ။ ပုံသေတွက်နည်းတစ်ခုအရ ဝင်ငွေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုသုံးစွဲခြင်းသည် သင်၏ ကြွေးမြီရမှတ်အပေါ် ထိခိုက်စေသည်။

(http://budgeting.thenest.com/much-should-pay-debt-monthly-21660.html)

မျှဝေမည်