သင်၏ ငွေကြေးစာရင်း (ဘတ်ဂျတ်) ပြန်လည်တွက်ချက်ပါ

သင်၏ ငွေကြေးစာရင်း (ဘတ်ဂျတ်) ပြန်လည်တွက်ချက်ပါ

သင်၏ ငွေကြေးအခြေအနေ ပြောင်းလဲလာသည့်အလျောက် သင်၏ ငွေစာရင်း (ဘတ်ဂျတ်)ကို ပြန်လည်တွက်ချက်ရန် အရေးကြီးပေသည်။ လစာတိုးရသည် ဖြစ်စေ၊ မိသားစုဘဝ ထူထောင်သည်ဖြစ်စေ လက်ရှိအသုံးစရိတ်များကို ပြန်လည်စီစစ်ပြီး လိုအပ်သလို ထိန်းညှိသုံးစွဲရမည်


Select your currency*

လစဉ်ဝင်ငွေ

ဝင်ငွေ # 1

သင်၏ ပင်မ ဝင်ငွေပမာဏ

$

ဝင်ငွေ # 2

ဒုတိယဝင်ငွေ - ဥပမာ - ဇနီး/ ခင်ပွန်း၏ဝင်ငွေ (သို့မဟုတ်) ဒုတိယအလုပ်မှ ရရှိသောဝင်ငွေ

$

အတိုး

အငြိမ်းစားစုဆောင်းငွေစာရင်း (သို့) အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှရရှိသောအတိုးများ မပါဝင်ပဲ လစာအသုံးစရိတ်များအတွက် သုံးစွဲနိုင်သည့် အတိုးဝင်ငွေသာလျှင်ထည့်ထားပါ။

$

ပင်စင်

ပင်စင်စာရင်းမှ ရရှိသောငွေ

$

အခြားဝင်ငွေ

သင်၏လစဉ်ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းတွင် ပါဝင်/ ထည့်သွင်းနိုင်သော အခြားပုံမှန်ဝင်ငွေ

$

လစဉ်ပုံသေကုန်ကျစရိတ်

နေအိမ် (ငှား/ငွေချေးဝယ်ယူ)

သင်၏နေအိမ် (ငှား/ ငွေချေးဝယ်ယူ) အသုံးစရိတ်သည် အာမခံနှင့် အခွန်အခများအပါအဝင် အိမ်နှင့်ပတ်သက်သည့် စုစုပေါင်း လစဉ်အသုံးစရိတ်တွင် ပါဝင်ရမည်။

$

အစားအစာ

ချက်ပြုတ်စရာပစ္စည်းများအပါအဝင် အစားအစာနှင့် ဆက်နွှယ်သော အသုံးစရိတ်များအားလုံးထည့်ပါ။ သို့သော် ဖျော်ဖြေရေးစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းရမည့် စားသောက်ဆိုင်များတွင် စားသောက်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို မထည့်သွင်းပါနှင့်။

$

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (ကားဖိုးပေးချေမှုနှင့် အာမခံထားရှိမှု)

ဤပမာဏသည် လစဉ် ကား ဝယ်ယူမှုချေးငွေ (သို့) ငှါးရမ်းခပေးငွေ ဖြစ်သည်။ ကားဖိုးအကြေပေးချေပြီးပါက ယခုငွေစာရင်းအတွက် သုညထည့်သွင်းပါ။

$

ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ

အကယ်၍ လစာထဲမှ ကျန်းမာရေးအာမခံကြေး ဖြတ်တောက်ထားခြင်း မပြုလုပ်ထားပါက ယခုစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းပါ။ သင်၏ပျမ်းမျှ လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်တွင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် ဆေးဝါးများ၊ တခြားပေးချေမှုများနှင့် ကျန်းမားရေးဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များ ထည့်သွင်းပါ။

$

ပညာရေး

ပညာသင်ကြားစရိတ်၊ စာအုပ်၊ သင်တန်းကြေး နှင့် အခြားပညာရေးဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ

$

အခြား ပုံသေကုန်ကျစရိတ်များ

အခြားပုံသေ ကုန်ကျစရိတ်များကို ဤနေရာတွင် ထည့်သွင်းပါ

$

စုစုပေါင်း ပုံသေ ကုန်ကျစရိတ်

အတိုးအလျော့ရှိသော လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်များ

ဖျော်ဖြေရေး

ရုပ်ရှင်၊ ပွဲလမ်းသဘင်၊ အားကစားပွဲများ၊ စားသောက်ဆိုင်တွင် ကုန်ကျသော စားသောက်စရိတ်များ၊ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ဝန်ဆောင်စရိတ်များ၊ ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ သုံးစွဲစရိတ်များ

$

အကြွေးဝယ်ကတ်များ

အကယ်၍ သင်သည် အကြွေးဝယ်ကတ် လက်ကျန်ငွေများကို လစဉ်မပေးချေပါက လစဉ်ပေးသွင်းရသည့် ပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။ အကယ်၍လစဉ် ပေးချေပါက သုညထည့်သွင်းပါ။

$

လေးသူငယ် စောင့်ရှောက်မှု

နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းစရိတ်များ၊ ကျောင်း ပြင်ပအစီအစဉ်များ၊ ကလေးထိန်း၊ အိမ်အကူများ (သို့မဟုတ်) စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ

$

$

အတိုးအလျော့ရှိသော အခြားကုန်ကျစရိတ်

စုစုပေါင်း အတိုးအလျော့ရှိသော ကုန်ကျစရိတ်များ


အဖြေများ

စုစုပေါင်းဝင်ငွေ


စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်


လက်ကျန်စာရင်း

မျှဝေမည်