စုဆောင်းခြင်း

မျှဝေမည်

သင်ယူလေ့လာရန်

မိမိ တတ်နိုင်သလောက်သာသုံးစွဲခြင်း

ကိုယ့်အိုးနှင့် ကိုယ်ဆန် မိမိတတ်နိုင်သလောက်သာသုံးစွဲခြင်းသည် လိုက်နာရန်လွယ်ကူသည့် ရိုးရှင်းသည့်စနစ်ဖြစ်တန်ရာ၏။…