အခွန်ဆောင်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ဘောနပ်စ် (အပိုဆုကြေး)

အခွန်ဆောင်ပြီး ကျွန်ုပ် ၏ဘောနပ်စ် (အပိုဆုကြေး)

သင်၏ အလုပ်ရှင်ထံမှ ဘောနပ်စ်ကြီးတစ်ခု (အပိုဆုကြေးကြီး) ရရှိပါသလား။ အခွန်များပေးဆောင်ပြီး ကျန်ရှိသော အပိုဆုကြေးစုစုပေါင်းကို ခန့်မှန်းပါ။


Select your currency*

$


အဖြေများ

*You are taxed on your bonus the amount of your marginal tax rate, plus 7.65% FICA. However, the amount you receive in on your paycheck depends on your W-4 form and other deductions you have determined. If you receive less than the total net amount, the rest will be adjusted when you do your taxes.

*If you have reached your social security limit, you may only be taxed 1.45% instead of 7.65% FICA.

မျှဝေမည်