အငြိမ်းစားယူချိန်တွင် တစ်လလျှင် စုဆောင်းငွေမည်မျှ ဖြစ်မည်နည်း။

ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် အငြိမ်းစားယူရန် သင့်ထံတွင် ငွေအလုံအလောက်ရှိပါသလား။ ယနေ့အလုပ်မှ အငြိမ်းစားယူမည်ဆိုပါက အငြိမ်းစားကာလအတွင်း သင့်ထံတွင် လစဉ်သုံးရန်ငွေပမာဏ မည်မျှရှိမည်နည်း။


Select your currency*

$

%


အဖြေများ

မျှဝေမည်