ကျွန်ုပ် လက်ဝယ်ရှိငွေကြေးကို အငြိမ်းစားယူချိန်တွင် မည်မျှကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း

ကျွန်ုပ် လက်ဝယ်ရှိငွေကြေးကို အငြိမ်းစားယူချိန်တွင်မည်မျှကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်မည်နည်း

အငြိမ်းစားယူရန် သင်၏လက်ထဲတွင် ငွေအလုံအလောက်ရှိပါပြီလား။ အကယ်၍ သင်သည် ယနေ့အလုပ်မှ အငြိမ်းစားယူပါလျှင် လက်ရှိငွေသည် မည်မျှကြာရှည်စွာ အသုံးခံမည်ဆိုသည်ကို သိရှိရန် ဤဂဏန်းတွက်စက်ကိုသုံး၍ စဉ်းစားသုံးသပ်ပါ။


Select your currency*
အငြိမ်းစားယူချိန်အတွက် စုစုပေါင်း စုဆောင်းထားငွေ

$

အငြိမ်းစားယူချိန်အတွက် စုဆောင်းထားငွေအပေါ် သင်မျှော်လင့်သောအတိုး

%

လူမှုဖူလုံရေးမှ လစဉ်လက်ခံရရှိမည့်ဝင်ငွေ

$

လစဉ်ရရှိမည့် ပင်စင်လစာ

$

လစဉ်ရရှိနိုင်မည့် အခြားဝင်ငွေ

$

ငွေဖောင်းဖွမှုနှုန်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ (ပျမ်းမျှ ၄ ရာခိုင်နှုန်း)

%

စားဝတ်နေရေးအတွက် တစ်လလျှင်ကုန်ကျမည့် ခန့်မှန်းငွေပမာဏစုစုပေါင်း

$


အဖြေများ

မျှဝေမည်